تبلیغات
::: امام حاضـر ::: - وظیفه این مملكت در 21 ماه رمضان چیست؟
 
 


<-BlogDescription->

وظیفه این مملكت در 21 ماه رمضان چیست؟
بیانات آیت الله وحید خراسانی


مردم عذر می آورند كه روزه‌اند. با روزه هیئات چه جور بیرون بیاید؟ قدر نعمت را بدانید.‌ اگر با آن زبان روزه بیرون بیایی و برای فرق شكافته او بر سر و سینه بزنی، وقت مردن خاتم انبیا (صلی الله علیه وآله) سرت را به زانو خواهد گرفت. این نعمت ها از دست رفته است.

فرمود: یا علی! كسی كه تو را كشته، مرا كشته. بعد فرمود: یا علی! تو روح منی! تو مثل جان منی! تو از طینت منی! یعنی چه این حرف‌ها؟

یعنی عزاداری روز 21 ماه رمضان، عزاداری برای شخص خاتم (صلی الله علیه وآله) است. دسته هایی كه بیرون می آیند، برای شهادت خاتم انبیا (صلی الله علیه وآله) بیرون آمده‌اند. معنای این كلمه این است:

مجالسی كه منعقد می شود، برای شخص پیغمبر خاتم (صلی الله علیه وآله) است. اگر بشریت بفهمد، نه تنها شیعه، برای امیرمؤمنان علی (علیه السلام) روز بیست و یكم بر سر و سینه می زند. اگر آدمیت بفهمد، هر جا انسان است، هر جا بشر است، روز بیست و یكم برای امیرمؤمنان علی (علیه السلام) سیاه پوش است.::
:: مرتبط با: متفرقه ,
نویسنده : خادم چهارده معصوم
تاریخ : سه شنبه 17 مرداد 1391